«На захист Батьківщини!
«На захист Батьківщини!
12-04-2016
Цікаве

 

І знову Верховинщина провела до лав Збройних Сил України молоде поповнення. В кінці березня вклали контракт та стали захисниками Неньки України: ШКРІБЛЯК Тарас 1991 р.н. з села Замагора, Лазорчук Назарій 1997 р.н. з с. Хороцево та ХАРУК Ігор 1997 р.н. з с. Криворівня.
Вони зробили свій вибір та вирішили стати на допомогу своїй Державі.
Щира вдячність батькам за виховання синів України.
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 115/2016 від 25.03.2016
ВИТЯГ
Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, призваних відповідно до Указу Президента України від 21.07.2014 № 607 та під час першої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 № 15
Постановляю: Провести у березні - квітні 2016 року звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період: 
призваних відповідно до Указу Президента України від 21.07.2014 № 607 "Про часткову мобілізацію" і не звільнених з військової служби згідно з Указом Президента України від 12.06.2015 № 328 "Про звільнення з військової служби військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Указу Президента України від 21.07.2014 
№ 607 "Про часткову мобілізацію";
призваних під час першої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14.01.2015 № 15 "Про часткову мобілізацію".
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 122/2016 від 29.03.2016
ВИТЯГ
Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році
Постановляю:
1. Звільнити в запас із Збройних Сил України, військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби: у квітні - червні 2016 року;
2. Визначити на 2016 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: 1) 5 травня - 30 червня;
3. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:
1) у травні (починаючи з 5 травня) - червні 2016 року;
 
Шановні Захисники нашої Батьківщини!
З поверненням до рідного краю! 
Україна пишається, що її діти справжні патріоти, виконували свій конституційний обов’язок перед державою і народом України. Нашу націю ніхто не переможе поки живуть такі її діти. Це зразковий приклад для всіх громадян нашого краю. 
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!»
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРИЗОВНИКІВ
Відповідно до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» статті 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу
8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:
призовники, яким надійшла повістка районного військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;
у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;
призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;
керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.
9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:
переведення на роботу в іншу місцевість;
переїзд на нове місце проживання;
прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;
направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.
10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.
11. Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:
перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.»
 

Переглядів - 132
Обласні новини

вологість:

тиск:

вітер: